WŁADZE SPÓŁKI

 

Prezes Zarządu – Marta Milewska

Skład Rady Nadzorczej:

MONIKA ZIELIŃSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

PIOTR WYCECH – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

MAGDALENA KIT-KRAWCZYK - Członek Rady Nadzorczej

DANIEL NOWAK – Członek Rady Nadzorczej

TOMASZ WOJDYŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

SŁAWOMIR WIETRZYKOWSKI – Członek Rady Nadzorczej

 

Kapitał zakladowy: 30.000.000 PLN
KRS 0000066285, Sąd Rejonowy w Poznaniu
REGON 000053350
NIP 557-000-27-77

wladze

 

GRUPA KAPITAŁOWA
ksc pszczolka stoislaw przetwory moldova